Giới thiệu

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers; tên viết tắt: VAMM) được thành lập theo Quyết định số 996/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày 26/08/2013.

Mục tiêu của Hiệp hội là xây dựng một diễn đàn kết nối các doanh nghiệp sản xuất xe máy tại Việt Nam, áp dụng những công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên sản phẩm xe máy có chất lượng cao, an toàn, phù hợp với môi trường, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất xe máy; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật Việt Nam; giữ vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp sản xuất xe máy với Nhà nước để đóng góp ý kiến với các cơ quan hữu quan trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật Việt Nam, góp phần phát triển nền công nghiệp xe máy nói riêng và ngành công nghiệp Việt Nam nói chung.

Chương trình hành động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ I (2013-2015) bao gồm:

1. Ổn định cơ cấu tổ chức: Xây dựng các quy chế, quy định; hoàn thiện cơ chế tổ chức; phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng quy mô với Hiệp hội phù hợp với luật pháp Việt Nam và điều lệ Hội.

2. Tuân thủ quy định quản lý nhà nước về Hiệp hội thông qua việc báo cáo tình hình hoạt động thường niên, hoàn thiện các thủ tục và đăng ký văn phòng đại diện.

3. Đầu mối liên lạc giữa chính phủ, cơ quan tổ chức trong và ngoài nước với các thành viên Hiệp hội: tổ chức họp báo về hoạt động thường niên; tiếp nhận và cung cấp thông tin liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất  xe máy và phụ tùng xe máy; tổ chức trao đổi thông tin, quan điểm giữa các thành viên và các hiệp hội xe máy trên thế giới nhằm huy động nỗ lực chung để góp phần phát triển lành mạnh ngành công nghiệp Xe máy và phụ tùng xe máy Việt Nam phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

4. Đóng góp vào chương trình xây dựng luật chính sách của nhà nước bằng việc thu thập, phân tích và tổng hợp những kiến nghị đệ trình lên Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế để đóng góp vào các chính sách giúp phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe máy; tiến hành nghiên cứu về công nghiệp xe máy, thị trường, tiêu chuẩn hóa kỹ thuật, an toàn, lái xe an toàn, môi trường, lao động, sở hữu công nghiệp và các vấn đề liên quan; thu thập ý kiến hội viên đóng góp vào dự thảo về chính sách liên quan đến hoạt động của Hiệp hội khi có yêu cầu như tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các vướng mắc trong hoạt động của hội viên Hiệp hội, đại diện cho hội viên Hiệp hội trong các quan hệ đối nội và đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Các hoạt động xúc tiến thương mại và hội nhập như tổ chức hội nghị, hội thảo; cử hội viên tham dự các cuộc họp với các chủ để liên quan; ủy quyền cho Ban chấp hành thiết lập và phát triển các mối quan hệ với tổ chức trong khu vực và thế giới có cùng lĩnh vực hoạt động.