Nghiên cứu giải pháp cải thiện An toàn giao thông cho học sinh THPT Hà Nội năm 2016

Theo nghiên cứu cho thấy, học sinh khối Trung học phổ thông (THPT) có liên quan tới 90% tổng số vụ TNGT của trẻ em và tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) của nhóm này có xu hướng gia tăng trong 2 năm gần đây. Với những số liệu đáng báo động về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên quan tới lứa tuổi học sinh Trung học Phổ thông (THPT), các nhà nghiên cứu đã đưa ra những phân tích, nhận định, cùng nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh tại Hà Nội cũng như cả nước.

Xem chi tiết bài nghiên cứu tại đây