Tập 09 – VAMM phối hợp Ban ATGT Hà Nội tuyên truyền về ATGT