Tập 10 – VAMM phối hợp Ban ATGT Hà Nội tuyên truyền về ATGT