Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch: Ông Suzuki Yasutaka – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Phó Chủ tịch: Ông Daiki Mihara – Tổng giám đốc, Công ty Honda Việt Nam

Thư ký: Bà Bùi Thị Kim Huệ – Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Ông Daiki Mihara – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Honda Việt Nam
Ông Toshiyuki Takahara – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
Ông Gianluca Fiume – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
Ông Suzuki Yasutaka – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Ông Huang Tsung Yeh – Tổng Giám đốc, Công ty Hữu hạn chế tạo công nghiệp và Gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP) – SYM Việt Nam