Nghiên cứu về Sở hữu và Sử dụng xe máy tại TP.HCM – 2016

Nghiên cứu về sở hữu và sử dụng xe máy tại TP.HCM không chỉ một lần nữa khẳng định Việt Nam là một nước “thuần” xe máy mà còn “tố cáo” những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới những TNGT liên quan tới xe máy. Nghiêm trọng và đáng cảnh báo hơn cả là kết quả từ nghiên cứu nguyên nhân TNGT liên quan đến trẻ em tại TP.HCM cho thấy chỉ từ năm 2013 đến 2015, số TNGT liên quan đến thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tăng 190%, số nạn nhân tử vong tăng 217% trong đó tỉ lệ tử vong do TNGT ở học sinh cấp 3 tăng từ 10/100.000 lên 32,5/100.000.

Chi tiết bài nghiên cứu vui lòng XEM TẠI ĐÂY